PROFIL

Om Stær Arkitektur

Stær Arkitektur ApS er ejet og drives af Lotte Holmgaard Stær – Uddannet Civilingeniør i Arkitektur & Design fra Aalborg Universitet i 2007.

Efter mange års arbejde som arkitekt, grafisk designer, projektleder og bygherrerådgiver indenfor både den private og offentlige sektor, blev 2020 skudt igang med udlevelse af drømmen om selvstændig virksomhed og Stær Arkitektur blev etableret.

Vores liv og ageren påvirkes af de omgivelser vi befinder os i, derfor er mit fokus som arkitekt, at gøre mig umage omkring at udforme de rammer som omgiver os – Gennem arkitekturen bidrage med en merværdi ved at skabe kvalitative rum, hvor livet kan udfolde sig.

Passionen er at være med til at opfylde folks drømme – Skabe unikke, individuelle løsninger, hvor arkitekturen er skabt i respekt og dialog med sine omgivelser og tilpasset den enkeltes behov og ønsker. Herudover tilføre nogle almengyldige principper, linjer og løsninger, som gør det tidløst og dermed holdbart over tid. Bæredygtighed kan anskues fra mange perspektiver indenfor byggeriet ligefra eks. materialer, produktion, kvadratmeter, funktionalitet, økonomi mv.. Alle væsentlige aspekter at tage med i sine betragtninger – I min optik er den overordnede faktor “levetid”, derfor er det helt essentielt og godt givet ud, at skabe kvalitative og gennemtænkte løsninger, så der ikke fortrydes, skal bygges om, til, skiftes ud eller rives ned, men designe noget, som både æstetisk og funktionelt holder i mange mange år!


Visionen er kvalitativ og bæredygtig arkitektur

Arbejdet omkring at skabe kvalitativ og bæredygtig arkitektur beror, for mig, på nogle essentielle aspekter og fokusområder:

Det individuelle – Fokus på at indfri Jeres ønsker og behov, samtidig med at tilføre almengyldige arkitektoniske principper og virkemidler, der sikrer fremtidsholdbare løsninger.

Tilpasning til konteksten – Skabe arkitekturen i dialog med landskabet og området omkring. Den rette indpasning, placering og orientering på grunden er basis for at opnå de ideelle betingelser, således byggeriet fungerer optimalt og er i harmoni med sine omgivelser.

Materialevalg – Tro mod materialets oprindelse, enkelthed og ægthed, samt fokus på sammensætningen og mødet mellem materialerne.

Flow – Organiseringen og forbindelsen rummene imellem, herunder sammenhængen mellem de indre- og ydre rum, ophold, nicher mv. er essentiel for den optimale brug.

Harmoni – Balancen mellem det ensartede vs. kontrastfyldte, det enkle vs. komplekse er helt essentiel, for at opnå et både harmonisk, men også interessant udtryk. Detaljen påvirker helheden, hvorfor mit arbejde bygger på et helhedssyn, hvor løsninger gennemtænkes fra start og selv den mest komplekse løsning skal virke intuitiv og enkel.

Integreret design – Den kreative streg skal være bygbar og fungere i praksis, bl.a ift. at skabe godt indeklima, god akustik mv.. Derfor udvikles byggeriet, helt fra start, i dialog mellem både det æstetiske og teknisk-/funktionelle aspekter. Samtidig kan den arkitektoniske linje videreføres til udvikling af interiørløsninger i form af integrerede møbler, som er designet unikt til Jeres hjem / det specifikke byggeri.