INTERIØR

Boligens indretning og brug er i høj grad defineret af arkitekturens rammer. I designfasen har jeg derfor stort fokus på samspillet mellem arkitekturens ydre og interiør, for at opnå en helhed, skabe optimal funktionalitet og rød tråd i udtrykket. Det kan både være rumlige og visuelle forbindelser samt materialer, der skaber kontinuitet og sammenhæng.