PROCES

Dele af forløbet eller den samlede pakke – Det er helt op til Jer! Jeg mødes gerne til en uforpligtende snak, hvor I kan fortælle om Jeres drømme, tanker og behov. Jeg kan præsentere mig selv og vi kan drøfte hvorledes et forløb kunne se ud for Jer.


Valg af grund – Går I med tankerne om nybyggeri, men har endnu ikke købt grunden, kan jeg hjælpe Jer med sparing omkring hvilken grund, som bedst kan tilgodese Jeres ønsker og behov. Hvad er der af muligheder indenfor de givne rammer, hvordan er placering, orientering mv. og hvad siger lokalplanen.

Analysefase – Grunden besigtiges, lokalplan og evt. øvrige restriktioner gennemlæses. Samtidig afklares Jeres ønsker og behov, “Need/nice to have”
drøftes og evt. prioriteres, således funktionskrav til byggeriet kan specificeres.

Konceptfase – Der udarbejdes diagrammer omkring placering på grund og rumlig organisering, herunder fastlæggelse af alle typer rum. Samtidig ideudvikling og afklaring af byggeriets overordnede formudtryk, karakter og stil, som visualiseres ved konceptskitser og referencebilleder.


Skitsefase – Konceptet konkretiseres, formudtrykket viderebearbejdes og den overordnet materialeholdning defineres. Disponeringen af rummene fastlægges og der udarbejdes situationsplan, plan- og facadetegninger, evt. suppleret af principsnit og 3D-visualiseringer. Skitseprojektet kan detaljeres i højere eller mindre grad afhængigt af det videre forløb.

Myndigheds-, projekterings- og udførelsesfase – Denne del af processen kan forløbe på meget forskellig vis efter Jeres ønske. Jeg samarbejder med konstruktør/ingeniør, som kan færdigprojektere byggeriet, lave energiberegninger samt nødvendige konstruktive beregninger. Herefter kan søges myndighedsgodkendelse og projektet kan bydes ud til forskellige totalentreprenører eller som fagentreprise. Alternativt indgås der, efter skitsefasen, dialog med byggefirma, som giver tilbud på opgaven, hvorefter de varetager projektet og den videre proces helt til nøglefærdigt byggeri. Jeg kan være behjælpelig med kontakter, dialog og rådgivning gennem hele forløbet – det er blot Jeres temperament og præference, som afgør, hvilken model der vælges.